CK INFO TRAVEL - Beroun


Jak si vybrat zájezd? Zkuste s námi. Ideální dovolená 2013 od více než 150 cestovních kanceláří, pro Vás vybereme tu správnou.

Zobrazované zájezdy z destinací v obrázku

Egypt-Tunisko-Řecko-Turecko-Španělsko

20 let praxe v cetovním ruchu

Nové přepravní podmínky TVS

Aktuality
Nové přepravní podmínky TVS

Nové přepravní podmínky TVS

5.5.2017

TRAVEL SERVICE + SMART WINGS

Přehled nejdůležitějších změn, ke kterým v Přepravních podmínkách (PP) došlo:
 
PŘÍRUČNÍ ZAVAZADLO - zásadní novinkou je zvýšení váhového limitu příručního, tedy kabinového (nezapsaného) zavazadla na letech Travel Service a Smartwings - každý cestující může mít jedno příruční zavazadlo  (max. 8 kg, 56x45x25 cm) + jednu malou osobní tašku (např. dámská kabelka nebo laptop, max. 3 kg,  40x30x15 cm). Žádné jiné předměty nebudou akceptovány. Výjimku tvoří pouze pomůcky pro cestující s omezenou pohyblivostí, tj. berle nebo jiné ortopedické podpěrné přístroje, případně složitelný invalidní vozík (k přeložení do carga). Stále také platí, že místo kabinového zavazadla si cestující budou moci vzít na palubu hudební nástroj (max. 8 kg, 90x35x20 cm vč. obalu).
 
PETC - hmotnost je nově také 8 kg, rozměry přepravky zůstávají 43x30x27 cm, aby se vešla pod sedadlo - k asistenčním psům nebude automaticky přidělován extra seat zdarma
 
ODBAVENÍ - uzavírání odbavovací přepážky v DXB 60 minut před odletem, jinde platí stále 40 minut
 
POVINNOSTI CESTUJÍCÍCH - zaveden postih 2000 EUR, resp. vyloučení z přepravy za jakékoli fyzické či verbální inzultace zaměstnanců a zástupců TVS nebo úspěšný či neúspěšný pokus o poškozování majetku TVS, letiště nebo třetích stran
 
ELEKTRONIKA - zakázány howerboardy, segwaye, Samsungy Galaxy Note 7 a jakékoli přehřívající se nebo poškozené baterie - elektronické cigarety musí mít cestující vždy přímo u sebe, pokud možno s odstraněnou baterií
 
POPLATKY - předplacené poplatky (XBAG, SPEQ, seating apod.) jsou nově nevratné a nepřenosné na jiný let nebo cestujícího, pokud nedojde např. ke změně či zrušení letu ze strany TVS
 
KYSLÍK - do PP nově zakotvena problematika kyslíku (zákaz vlastních lahví apod.)  
 
NA PALUBĚ - nově výslovně zavedeno právo dopravce cestující přesadit bez ohledu na seating a nebo nechat přeložit kabinová zavazadla do carga
 
FORMULÁŘE - byla zrušena obecná formulace „Předepsaný formulář“ – jednotlivé kapitoly budou nově odkazovat přímo na ten formulář, který je pro danou situaci relevantní (UMNR, Fit to Fly apod.)  
 
 OSOBNÍ ÚDAJE - ve smyslu platné legislativy byla v samostatném dokumentu rozvedena politika nakládání s osobními údaji cestujících
 
 
REKLAMACE - pod pojem „Reklamace“ nově řadíme jen škodu na zavazadlech, zdraví či majetku. Žádosti o kompenzace za zpožděný let se pod tento termín již nevztahují. - platby odškodnění za zpoždění letu budou nově hrazeny jen na účet, ze kterého byly hrazeny letenky, nebo na jiný účet prokazatelně patřící cestujícímu. Žádná platba neproběhne na účet vymahačských agentur ani jakýchkoli jiných třetích stran.  
 
OSTATNÍ - zákaz turistických holí na palubu se ve stávající verzi PP již nachází, bude tedy jen s ostatními položkami přesunut do dokumentu „Zakázané předměty a látky“ - přeprava dronů samostatně prozatím neupravena, cestující s drony by měly být vázáni  obecnými ustanoveními dokumentu Elektronické přístroje a baterie - náhradní struny k hudebním nástrojům lze nově přepravovat pouze v odbaveném zavazadle.

 

Nové přepravní podmínky TRAVEL SERVICE + SMART WINGS od 3.5.2017 - úplné znění